Huisregels en voorwaarden

We zijn erg trots dat wij de beschikking hebben over de prachtige vakantiehuizen die we aanbieden. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we er erg zuinig op zijn. Vandaar dat het huren van het huis gepaard gaat met een aantal regels. Lees de onderstaande huisregels en voorwaarden goed door. Bekijk daarnaast onze speciale Corona Voorwaarden.

 • Algemeen
  Deze algemene reserverings- en huurvoorwaarden vormen een onderdeel van de huurovereenkomst tussen u en Homes of Africa geldend als verhuurder. Door middel van uw betaling verklaart u met de hieronder beschreven voorwaarden akkoord te gaan.
 • Aansprakelijkheid
  Homes of Africa en/ de eigenaar van woning zijn in geen geval aansprakelijk voor:

  • Enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder indien dit het gevolg is van onvoorziene en/of onoverkomelijke gebeurtenissen.
  • Letsel van huurder t.g.v. het verblijf in de gehuurde woning en/of Zandspruit Bush & Aero Estate.
  • Verlies, diefstal en/of schade van/aan persoonlijke eigendommen of voertuigen toebehorend aan of in gebruik door huurder.
  • Onderbreking van de nutsvoorzieningen, water en elektriciteit.
  • Krimpen van kledingstukken door wassen in wasmachine en/of droger
 • Annulering door huurder:
  Een annulering dient telefonisch of per e-mail ([email protected]) aan de verhuurder te worden meegedeeld. In geval van annuleren is huurder afhankelijk van het tijdstip het volgende aan verhuurder verschuldigd:
  • Annulering meer dan 3 maanden voor aanvang van de huurperiode: 25% v/d huursom.
  • Tussen de 3 en 2 maanden voor aanvang van de huurperiode: 30% v/d huursom.
  • Tussen de 2 en 1 maand voor aanvang van de huurperiode: 50% v/d huursom.
  • Tussen 1 maand en de 7e dag voor aanvang van de huurperiode: 75% v/d huursom.
  • Binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode: 100% v/d huursom.

In geval van annuleren is verhuurder gerechtigd de woning opnieuw voor verhuur aan te bieden dan wel te verhuren. Indien de huurder voor het einde van de huurperiode de woning verlaat zal geen restitutie van huurgelden plaatsvinden.

 • Annulering door verhuurder
  Indien de woning tijdens of voor het verblijf door onvoorziene omstandigheden onbewoonbaar wordt of wanneer door wet- en regelgeving het niet meer is toegestaan om de woning te verhuren is de verhuurder genoodzaakt de huurovereenkomst te annuleren en zal de huurder hier terstond van op de hoogte worden gebracht. Tevens zal binnen 10 dagen restitutie van reeds ontvangen huurgelden plaatsvinden. Nimmer kan verhuurder in dit geval aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van eventuele (gevolg-) schade en/of ongemak. De verhuurder zal proberen waar nodig binnen de mogelijkheden een alternatief aan te bieden binnen of buiten Zandspruit Bush & Aero Estate.
 • Schoonmaak en eindschoonmaak
  Het gehuurde vakantiehuis wordt na uw vertrek schoongemaakt. Wel vragen wij u de volgende punten op orde te hebben als u de villa verlaat:
  • De villa opgeruimd is, d.w.z. alle huisraad op de oorspronkelijke plaats terug plaatsen.
  • De koelkast/vrieskast leeggemaakt is.
  • Al het vuile servies, bestek e.d. in de vaatwasser is geplaatst.
  • De open haard en boma zonder as wordt achtergelaten.
  • De barbecue dient schoon (leeg) achtergelaten te worden.
  • Alle ramen en deuren gesloten en op slot zijn.
  • De airco’s, ventilatoren en alle verlichting uitgezet zijn.
  • De vuilnisbakken leeggemaakt en in de kliko in de yard gestopt zijn.
  • Het linnengoed van het bed afhalen en in de wasmand leggen.
  • De badhanddoeken in de wasmand zijn gelegd.
  • Eindcontrole vindt plaats door een medewerker van @Yourservice.
 • Maximum aantal bewoners
  In de vakantiewoning mogen niet meer personen logeren tenzij anders vooraf besproken is met verhuurder. Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen en dient er een boete van €500,- per persoon per nacht betaald te worden.
 • Linnengoed
  Linnengoed en handdoeken zijn aanwezig in het vakantiehuis. Bij vertrek graag de bedden afhalen en het linnengoed in de wasmand op de kamer stoppen. Wanneer deze niet aanwezig is graag het linnengoed op het bed leggen.
 • Elektriciteit
  Ga bewust om met elektriciteit. Zet de airco’s en ventilatoren uit op het moment dat u de villa verlaat.
 • Water
  Water is schaars in Zuid-Afrika, ga hier bewust mee om en houdt hier rekening mee.
 • Roken
  Roken is in geen enkel huis toegestaan. Wees bovendien voorzichtig met vuur, zeker in tijden van droogte. Sigaretten dienen opgeruimd te worden in de prullenbak.
 • Barbecue/braai
  Geniet van de braai, maar zorg wel dat alles veilig is: denk aan brandgevaar! Zet altijd een volle emmer water naast de braai en let op de positie van de braai t.o.v. het huis (rieten dak) en de wind.
 • Aankomst en vertrek
  U kunt de vakantiewoning betrekken na 10.00 uur en voor 19.00 uur. Op de dag van vertrek dient u de woning uiterlijk om 11.00 uur te verlaten. U dient de dag van aankomst telefonisch contact op te nemen met @Yourservice, ten einde een precieze tijd af te spreken en opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. De ontvangstlocatie is de hoofdpoort van Zandspruit Estate, gelegen aan de R527 richting Hoedspruit. Indien deze procedure niet wordt gevolgd kan verhuurder niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet kunnen betreden van de woning op het moment dat de huurder ter plekke arriveert.
  De eindcontrole en het inleveren van sleutels en de toegangspas vinden plaats door een medewerker van @Yourservice.
 • Gebruik en aansprakelijkheid
  U bent aansprakelijk voor het correcte en nette gebruik van de vakantiewoning en Zandspruit Estate.
  • Hierbij hoort het verantwoord omgaan met vuur zoals haard en kaarslicht.
  • Breuk of vermissing van goederen of schade aan inventaris of huis dient door u te worden vergoed.
  • In geval van schade zal de verhuurder de schade namens de eigenaar bij de huurder verhalen.
  • Calamiteiten en schade dienen direct door de huurder aan @Yourservice gemeld te worden.
  • Afsluiten van deuren en ramen bij het verlaten van de villa.
 • Aanvullende kosten
  Homes of Africa rekent eenmalig boeking-en administratiekosten van €25,-. Hiermee zorgen wij dat de boeking goed wordt doorgegeven aan onze hosts in Zuid-Afrika en worden onze systemen onderhouden.
 • Zandspruit Estate regels en voorwaarden:
  • Rijd alleen op de goed gemarkeerde wegen.
  • Houd de maximumsnelheid van 30 km/u aan.
  • Geef altijd voorrang aan wandelaars, fietsers en dieren.
  • Het is daarnaast niet toegestaan om:
  • Dieren te voeren.
  • Te vissen bij de dammen en in de rivier.
  • Botten, hout, struiken, bloemen of wat dan ook meenemen vanuit de wildernis.
  • Storend geluid maken (bijv., muziek, schreeuwen etc.).
  • Alleen gaan wandelen, tenzij je een kaart, water en een telefoon bij je hebt.
  • Deuren en ramen open laten wanneer je het huis verlaat.
  • Rijden, fietsen of lopen op de start- en landingsbaan. Daarbij hoort ook het gras tussen de hangars en de landingsbaan.
  • Te vliegen met drones boven de huizen of in de wilderniss.

VvKR:
Homes of Africa is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise, om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen. Alle bij VvKR aangesloten reisorganisaties bieden een vorm van reisgarantie op hun pakketreizen, zodat je in geval van faillissement je je reisgeld terug kan krijgen. Elke reisorganisatie presenteert duidelijke reisvoorwaarden, waarin je kan vinden voor welke reizen de garantie geldt. Homes of Africa verkoopt geen pakketreizen en is om die reden niet aangesloten bij een garantieregeling.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Let op: het gebruik van de villa, het zwembad en Zandspruit Estate is volledig op eigen risico.